Wednesday, May 4, 2011

INSURANS vs TAKAFUL

bismillahirrahmanirrahim..

ramai yang tak tahu lagi kan? atau ramai lagi masih keliru.. antara takaful dan insurans ada BEZAnya. keep attention on short belows differences ok ^^


KONVENSIONAL
TAKAFUL
Kontrak Mu’awadah (pertukaran jual beli) antara penanggung insurans dengan pihak yang diinsurankan
Kontrak Tabbaru’ (derma & sumbangan) yang disertakan dengan pelaburan
Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insuran
Peserta membuat caruman ke dalam skim. Peserta saling menjamin sesame sendiri di bawah skim
Penanggung insuran bertanggungjawab membayar manfaat insuran seperti dijanjikan daripada asetnya (kumpulan wang insuran dan kumpulan wang pemegang saham)
Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar takaful daripada kumpulan wang takaful

Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful, pengendali takaful akan menyediakan (Qardhul Hasan) pinjaman tanpa faedah untuk menampung kekurangan berkenaan
Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan syariah
Aset kumpulan wang takaful hanya boleh dilaburkan dalam pelaburan yang selari dengan syariah
Wang pelanggan dianggap wang syarikat insuran dan dimiliki olehnya sejurus dibayar oleh pelanggan
Wang pencarum tidak di kira sebagai wang syarikat, malah ia diasingkan dan tidak dimiliki oleh pengendali
Keuntungan yang dihasilkan dari kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepenuhnya oleh syarikat. Ia juga adalah objektif utama syarikat insuran
Keuntungan hasil pelaburan dari kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh syarikat kecuali nisbah yang disumbang dari wang syarikat sendiri. Baki keuntungan adalah milik tabung kumpulan wang pencarum
PPencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian dari ‘surplus’
Lebihan, untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepada pencarum


wallahua'lam..

credit to:
Mohd Hudzaifah Hj Alip
Financial Consultant,
Prudential BSN Takaful.
*rujukan: http://zaharuddin.net

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...